Tweetminster

Investigation crash MH17, 17 July 2014

Voor het uitvoeren van onderzoek beschikt de Raad over specifieke en vérgaande bevoegdheden, die het mogelijk maken veel en soms unieke informatie te verzamelen en te beschermen. De Rijkswet Onderzoeksraad Voor Veiligheid geeft waarborgen om de gegeven informatie te beschermen; deze wordt niet aan derden verstrekt. Read more ...

via Onderzoeksraad
24 Jul 2014

9 Facts About Football In The First World War

When war was declared on 4 August 1914, it was expected that the Football Association (FA) would follow the example soon set by cricket and cancel all matches. But, despite opposition, matches were played in the Football League throughout the 1914-1915 season and the FA Cup held as normal. For the remainder of the war, the Football League suspended [...] Read more ...

via Iwm
24 Jul 2014